Oppsummering av erfaring

Nybygg hos nabo'n etc.

”I byggesaker er loven og administrasjonsprosessen
systematisk dreid til fordel for utbygger - på etablerte naboers bekostning.”

"Politikerne tvetter sine hender, og lar den sterkestes rett råde."
 

  1. Når man først får et nabovarsel gjelder det først å vinne tid. Dette fordi loven bare gir naboer (som oftest er legmann) bare 14 dager på svar på nabovarsel (såkalt "merknad") som motparten kan ha hatt årevis og mye faglig ekspertise på å forberede. Derfor bør man straks søke ansvarlig søker om utsatt frist med en god begrunnelse som at man som legmann i fullt arbeid ellers, trenger tid til å skaffe dokumenter og kontakte faglige rådgivere som er vanskelig tilgjengelige. Dette gjelder også ved evt. senere klage på rammetillatelse.
     

  2. I alle fall bør man i merknad til nabovarsel skrive at man forbeholder seg rett til ytterligere kommentarer. Kommunen er etter Forvaltningloven forpliktet til å ta hensyn til alle opplysninger som kommer inn inntil avgjørelse faller. Dette gjelder også ved evt. senere klage på rammetillatelse.
     

  3. Dernest bør man be om befaring - først av saksbehandler og ved evt. klage på vedtak be om befaring av den politisk oppnevnte byggekomiteen (ulike navn i ulike kommuner).
     

  4. Jurister er flinke til å skrive fakturaer, men bidrar lite ellers - venner og kjente med erfaring samt velforeninger og erfarne bygningsfolk er av større nytte, som f.eks. byggmestere.